r33Клиниката разполага със съвременни рентгенови апарати, с които могат да бъдат направени както сегментни снимки, така и панорамна рентгенография на челюстите (ортопантомография) с високо качество.