dr-vasileva

Образование
Медицински Университет, Факултет по дентална медицина – Пловдив

Специалност
обща стоматология

Професионална ориентация
Поливалетна стоматология

Членство в научни и професионални организации
Български зъболекарски съюз