dr-tasheva

Образование
Медицински Университет
Факултет по дентална медицина – Пловдив

Специалност
терапевтична стоматология
обща стоматология

Професионална ориентация
Кариесология
Ендодонтия
Пародонтология

Членство в научни и професионални организации
Български зъболекарски съюз
Българското научно стоматологично дружество

Професионални постижения
Главен асистент в катедрата по Пародонтология и заболявания на оралната лигавица, Факултет по дентална медицина – Пловдив
39 публикации и научни съобщения
участия в национални и международни конгреси