Образование

Медицински Университет, Факултет по дентална медицина – Пловдив

Професионална ориентация

Протетична стоматология

Терапевтична стоматология

Членство в научни и професионални организации

Български зъболекарски съюз

Професионални постижения

Посещение на теоретични и практични курсове:

  • в областта на ендодонтията
  • в областта на снемаемото и неснемаемото протезиране
  • за протезиране върху импланти