Shindova-200Образование
Университет Факултет по дентална медицина, Медицински Университет-Пловдив

Професионална ориентация
Детска дентална медицина
Лазерна дентална медицина
Обща стоматология

Членство в научни и професионални организации
Български зъболекарски съюз
Българско научно дружество по дентална медицина
Национално сдружение на лекарите по детска дентална медицина
Балканско стоматологично общество (BаSS)

Професионални постижения
Асистент в катедрата по Детска дентална медицина, Факултет по дентална медицина – Пловдив
10 публикации и научни съобщения
участия в национални и международни конгреси
Посещение на теоретични и практични курсове:

  • в областта на детската стоматология
  • за приложение на лaзерите в денталната медицина
  • в областта на ендодонтията