Dinkova-200Образование
Медицински Университет, Факултет по дентална медицина – Пловдив
Специалност Орална хирургия

Професионална ориентация
Орална хирургия
Пародонтална хирургия
Лазерна дентална медицина
Плазмолифтинг; PRP; PRF

Членство в научни и професионални организации
Български зъболекарски съюз
Българско научно стоматологично дружество
Сдружение на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България

Професионални постижения
Асистент в катедрата по Орална хирургия на Факултет по дентална медицина – Пловдив
8 публикации и научни съобщения
участия в национални и международни конгреси
Посещение на теоретични и практични курсове:

  • в областта на оралната и пародонталната хирургия
  • за приложение на лазери в денталната медицина
  • за приложение на Plasmolifting в стоматологията и дерматологията