Jelyazkov-200Образование
Факултет по дентална медицина, Медицински Университет – Пловдив
Специалност Ортопедия с ортодонтия
Поливалентна стоматология

Професионална ориентация
Неснемаемо и снемаемо протезиране

Членство в научни и професионални организации
Български зъболекарски съюз

Професионални постижения
Главен асистент в катедрата по Протетична дентална медицина на Факултет по дентална медицина – Пловдив
Автор на голям брой публикации и научни съобщения
Множество участия в национални и международни конгреси