dr-zaharinovОбразование

Медицински Университет, Факултет по дентална медицина – Пловдив

Професионална ориентация

Орална хирургия

Ортопедична стоматология

Членство в научни и професионални организации

Български зъболекарски съюз