Образование
Медицински университет, Факултет по дентална медицина – гр. Пловдив

Професионална ориентация
• Протетична дентална медицина
• Естетична дентална медицина

Членство в научни и професионални организации
Български Зъболекарски Съюз

Професионални постижения
Участие в лекционни и практически курсове:
1. HealthyStart/Ortho-Tain training course on orthodontics and Sleep Disordered Breathing
2. Приложение на Smilers дентални алайнери
3. Приложение на DENT@LIGN дигитални алайнери
4. Теоритичен и практически курс „Минимална интервенция в Съвременната Стоматология“ с д-р
Радослав Аспарухов
5. Теоритичен и практически курс „Инжекционна композитна техника“ с д-р Радослав Аспарухов
6. Теоритичен и практически курс „Директни композитни възстановявания. Индивидуален подход
в зависимост от възрастта и клиничната ситуация. Адхезивни системи. Мениджмънт на некариозни
лезии“ с д-р Мариета Дочева
7. Европейски конгрес по Лазерна Дентална Медицина
8. Национален Форум по Дентална Медицина – гр. Хасково 2014-2022
9. „Приложение на МТА за обтуриране на перфорации“ с д-р Костадин Георгиев