Образование
Медицински университет – Факултет по дентална медицина – Пловдив – 2006г.

Завършена специалност
Ортодонтия в МУ Факултет по дентална медицина Пловдив -2017г.

Професионална ориентация
Ортодонтия

Членство в научни и професионални организации
Член на Етична комисия БЗС Пловдив вече трети мандат