Образование
Медицински университет, Факултет по дентална медицина – Пловдив

Професионална ориентация
Протетична стоматология
Пародонтология

Членство в научни и професионални организации
Български зъболекарски съюз

Професионални постижения
Посещение на лекционни и практични курсове:
“Развитие на иригацията и обтурирането в ендодонтията” с лектор проф.
Кантаторе
“Биоактивни възстановителни материали и техники” с лектор д-р Ван Дуинен
“Директни антериорни възстановявания” с лектор д-р Аспарухов
“Приложение на МТА за обтуриране на перфорации” с лектор д-р Георгиев
“9-ти Интернационален конгрес по лазерна дентална медицина” с лектор доц.
Томов