Образование
Магистър, Специалност- Славянска филология – сърбо-хърватски език -2001г.
ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив
Магистър, Специалност – Счетоводство и контрол – 2003г.
ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново 

Професионална ориентация
Банки и банково дело – Регионален мениджър клиенти свободни професии в Сосиете Женерал Експресбанк АД – Пловдив/2006 – 2020г./

Професионални постижения
• Management skills – R. Servonnet, France, 2010г.
• Участие в обучение – Мениджърски умения – Развитие на ефективни умения за управления на хора, процеси и екипи – Бизнес Ефект, Октомври 2012г.
• Участие в обучение – Търговска ефективност – Развитие на търговския потенциал и компетенции умения за управления на хора, процеси и екипи – Бизнес Ефект, Март 2013г.
• Курс – „Управление на инвестиции“ – SOGELIFE, Август 2016г.