Ортодонтско лечение с брекети

С поставянето на брекети (неподвижно фиксирани върху зъбите) ще въстановите подредените си зъби и красивата усмивка
Брекети и алайнери

Ортодонтията е дял от стоматологията, който се занимава с лечението на зъбно-челюстните деформации. Това са неправилно подредените зъби и неправилните съотношения на зъбните дъги и челюстите. Нелекувани или неуспешно лекувани зъбно-челюстните деформации са предпоставка за по-ранна поява и по-тежко протичане на всички заболявания в устната кухина. Водят до дискомфорт и понижено самочувствие.

В ИЗИДЕНТ Ви предлагаме различни начини за подреждане на Вашите зъби и за постигане на красива усмивка:

Брекети (фиксирана техника)
Брекетите представляват метални, керамични или сапфирени (естетични) пластинки, които се фиксират по външната или вътрешна повърхност на зъбите с помощта на течлив материал, подобен на фотополимер. През всички брекети минава съвсем тънка тел (ортодонска дъга), която фабрично е огъната в идеалната форма, по която трябва да са подредени зъбите. Дъгата се фиксира към брекетите, при което тя се огъва по неправилно подредените зъби. Постепенно дъгата се опитва да възстанови първоначалната си идеална форма и мести зъбите към себе си. Дъгата оказва постоянна и много слаба сила в продължение на цялото лечение, затова са възможни сравнително големи премествания, а лечението е безболезнено, но продължително. Най-важното е, че системата позволява прецизно подреждане на всеки отделен зъб, дава отлични естетични резултати и осигурява тяхното запазване.

Снемаеми апарати
При пациенти в растеж и през периода на активна смяна на временните с постоянни зъби се прилагат различни снемаеми ортодонски апарати, които могат да местят зъбите и да влияят на растежа на челюстите – пластинка на горна и/или долна челюст, двучелюстни апарати, хедгери, миофункционални апарати-трейнери и др. Изработват се индивидуално за всяко дете от пластмаса в различни цветове и с разнообразни илюстрации. Тези апарати изискват стриктно спазване на определен режим на носене – най-често 24 часа на ден, в началото смущават говора и храненето и силно зависят от добрата воля на детето, защото то може само да ги сваля. При изпълнителни деца те могат да дадат много добри резултати.
При стартиране на ортодонтското лечение специалистите от нашия екип запознават пациентите с методите и средствата за орална хигиена, чието спазване е изключително важно за добрия резултат от лечението.

Имате нужда от нашите дентални услуги?

Търсени услуги