Поставяне на импланти
Който е готов да се посвети в грижа за зъбите и устната хигиена, само той ще избере предимствата на импланта.
Брекети и алайнери

При наличие на дефекти на зъбната редица възстановяването на лисващ зъб/зъби се осъществява по много начини:

1. Дефектът се затваря с мост. Недостатък е, че съседните зъби се изпиляват.
2. Липсващия зъб/зъби се възстановява с подвижна протеза. Недостатък е, че се загубва чувството за собствен зъб.
3. На мястото на липсващия зъб в челюстта се присажда имплант.

В хирургията, под имплант се разбира предмет с определена форма, изготвен от небиологичен материал, който се въвежда в организма, за да изпълнява определени функции за продължитилин период от време.
Преимуществото е, че след време се получава чувството за собствен зъб. Недостатък е, че трябва да се спазват специални правила, които гарантират правилното зарастване и запазването на чуждото тяло..Това е така наречения имплант-зъб.

Материалът, от който е изработен импланта е абсолютно безвреден и се приема от организма. Необходими са 3 месеца за заздравяване.През това време се поставя временен мост, а дъвкателните възможности на мястото на импланта са ограничени.След това се получава усещането за собствен зъб.

Рискът е сведен до минимум. Досегашните научни изследвания показват, че поставянето на импланта и заздравяването е безболезнено. В максимум 10% имплантите могат да бъдат отхвърлени от организма, което също е безболезнено.
Състоянието е същото както след загуба на зъб. Може да се постави отново имплант или стандартна подвижна или неподвижна протеза/мост/.

Костна трансплантация

Какво има в предвид вашия стоматолог, когато казва че е необходима костна присадка, за да се постави имплант?
Успешната остеоинтеграция на зъба-имплант зависи до голяма степен от неговата способност да поддържа поставената върху него възстановителна конструкция.
Това е възможно при наличие на достатъчно количество кост, обграждаща импланта.
Причините за намаляване височината на костта могат да бъдат различни:

  • пародонтални заболявания, травми, инфекции, анатомични особености или просто възрастова и афункционална атрофия след загубата на зъби;
  • И това не е проблем за нас.Ние разполагаме със специални костни заместители, които осигуряват необходимото възстановяване височината на костта;
  • Заместването на липсващата кост в определени случаи е от решаващо значение за успешното вграждане на импланта;

Видове костна трансплантация
Има много начини за възстановяване на липсващата кост. Използване на автотрансплантати/кост от самия пациент/ Понякога е много лесно при изготвяне мястото за импланта, да се използва наново отнетата кост като костна присадка. Интраоралните автотрансплантати се взимат от лесно достъпни места в устната кухина, най-често под локална анестезия. Във всички случаи, когато може да се използва собствената кост на пациента като костна присадка, резултатите са най-добри.

В особени случаи, костен трансплантат може да бъде взет от зони извън устата на пациента. Най-често използван е ребрения трансплантат. Естествено тези екстремни случаи на взимане на кост извън устата се извършват в болнични условия.

Използване на алотрансплантати /животинска или човешка замразена и лиофилизирана кост /
Най- често като костна присадка за поставяне на импланти се използва “Кост в шише”. Тази кост е специално изготвена от човешка или животинска кост, претърпяла специална обработка. При тези заместители предимство е избягване на допълнителна операция, за вземане на кост от пациента. Метода е много ефективен и безопасен. Минералните съставки на присадената кост служат като основа за образуването на нова кост.

Използване на Костни заместители
Костните заместители са неорганични костнозаместващи вещества. Някой от тях имат естествен произход, а други са синтетични.

Повдигане на синуса /Sinus Lift/
В горната челюс се намират околоносните кухини /синуси/. В някои случаи горночелюстните кухини могат да бъдат по-големи и да водят до липсата на достатъчно кост в области, където желаем да поставим импланти. Естествено ние не можем да поставим имплантите в синусната кухина, защото в такъв случай те биха хлътнали в изпълнена с въздух кухина, което би възпрепятствало тяхната стабилност. Когато сме изправени пред такъв случай – големината на синуса възпрепятства поставянето на имплант, ние поставяме костна присадка, или материал, стимулиращ костния растеж в синусната кухина. Тази процедура- повдигане на синуса- осигурява увечичаване дебелината на костта под синуса, същата, която се намира непосредствено над горните моларни зъби. В долната челюст няма кухинни пространства.

ПРЕДИ ДА СЕ ИЗГОТВИ ЛИЧНИЯ ВИ ПЛАН НА ЛЕЧЕНИЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ МНОЖЕСТВО ИЗСЛЕДВАНИЯ. ПОДРОБНОСТИТЕ ЩЕ ВИ БЪДАТ РАЗЯСНЕНИ В КЛИНИКАТА ПОРАДИ СТРОГАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ НА ВСЕКИ ЕДИН КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

Имате нужда от нашите дентални услуги?

Търсени услуги