Консултации и профилактичен преглед

За да разрешим Вашия проблем, ние имаме нужда от пълна картина на Вашето орално здраве в момента, а също така и от Вашата стоматологична и обща медицинска история.
Брекети и алайнери
Ние ще започнем с подробен преглед и попълване на Вашия личен амбулаторен картон. За по-добра диагностика и при необходимост ще Ви бъдат направени рентгенови снимки, електроодонтодиагностика, фокална диагностика и други изследвания. Денталният център разполага с необходимата апаратура и специалисти и не се налага да посещавате други лаборатории.

След като Вашият преглед приключи на Вас ще Ви бъде съобщена пълната и точна диагноза, начините на лечение, евентуалните рискове, алтернативи и прогноза. Заедно с Вашия стоматолог ще обсъдите плана на лечение. За някои видове дейност се попълват бланки за информирано съгласие.

След уточняване плана на лечение ще получите пълна информация за стойността на всеки един етап.

Имате нужда от нашите дентални услуги?

Търсени услуги