Лечение с дентален лазер
Лазерното лечение в дентална медицина е сравнително нов метод, който позволява нови възможности за лечение на заболяванията на твърдите и меки тъкани в устната кухина.
Брекети и алайнери
Денталните лазери са устройства, които използват светлинната енергия за извършване на множество дентални процедури. 

В кои области на денталната медицина успешно се прилагат лазерите?
1. Детска дентална медицина

 • Безболезнено лечение на зъбен кариес на временни и постоянни зъби
 • Лазерно обработване на зъбната повърхност преди силанизация
 • Лечение на пулпити на временни и постоянни зъби с лазер

2. Дентално лечение при възрастни

 • Безболезнено лечение на зъбен кариес
 • Лазерно лечение на пулпити и периодонтити
 • Намаляване на чувствителността на шийките на зъбите и оголените коренови повърхности

3. Хирургично лечение с лазер

 • Френулотомия (срязването на къс френулум-юздичка)
 • Цирцумцизия (премахване на `капишон` на кътници и мъдреци
 • Корекция на гингивата
 • Разкриване на непробили зъби
 • Инцизии
 • Биопсии
 • Първична и вторична хирургия на импланти
 • Лечение на периимплантити
 • Апикална остеотомия
 • Заглаждане на кост

4. Пародонтално лечение с лазер

 • Почистване на зъбен камък и заглаждане на кореновите повърхности
 • Почистване и антибактериална обработка на пародонтални джобове
 • Третиране на херпесни инфекции и афти

5. Естетична лазерна стоматология

 • Изсветляване и депигментация на венците
 • Лазерно избелване на зъби
 • Премахване на брекети без негативни последици за емайла

Какви са предимства при употребата на лазерите в денталната медицина?

 • Липса на болкова чувствителност и необходимост от използване на упойка
 • Липса на дразнещия шум и вибрациите на конвенционалните ротационни инструменти
 • Безконтактно лечение (без допир)
 • Селективно отстраняване само на кариозно увредената тъкан и запазване на здравата тъкан на зъба
 • Стерилност на работното поле
 • Намаляване риска от повторни кариеси
 • Намаляване риска от повторни инфекции
 • Липсващ или слаб постоперативен дискомфорт, болка и оток
 • Бърз оздравителен процес
 • Унищожаване на бактериите и вирусите в лекуваните области
 • По-бързо извършване на процедурите
Предимствата на лазерите ги правят отлично средство за лечение на деца, което осигурява:
  • Безопасност на работа, поради липсата на ротационни инструменти (турбина)
  • Минимална инвазивност
  • По-доброто възприемане и предпочитане на лазерния метод от децата
  • Алтернатива за лечение на пациенти със страх от `машинката на зъболекаря`

Имате нужда от нашите дентални услуги?

Търсени услуги