Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 26.06.2020г. Дентален център „Изи Дент“ ООД сключи Договор за безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Подкрепата по процедурата спомогна

Училище за здрави зъбки

Заповядайте с Вашите деца в Дентален център ИЗИДЕНТ за атрактивно запознаване с важни правила за орална хигиена и различните методи за предпазване от кариес. Подготвили сме за децата различни подходящи подаръци. Очакваме ви на 10 октомври (събота) 2015 от 10.30

Промоционална седмица на лечението с ЛАЗЕР – 01.12.2014 – 05.12.2014

Лазерите – алтернатива на традиционните методи на лечение. Предимства: – липса на болкова чувствителност – липса на дразнещият шум и вибрациите – безконтактно лечение / без допир / – бърз оздравителен процес … и много други   Заповядайте в Дентален

Училище за Здрави Зъбки

06 декември (събота) 2014 от 10.30 ч. с предварително записан час Заповядайте с Вашите деца в Дентален център ИЗИДЕНТ за атрактивно запознаване с важни правила за зъбна хигиена и различните методи за предпазване от кариеси. Подготвили сме за децата различни