Образование
Медицински Университет, Факултет по дентална медицина – Пловдив

Професионална ориентация
Ендодонтия
Орална хирургия

Членство в научни и професионални организации
Български зъболекарски съюз

Професионални постижения
Посещение на теоретични и практични курсове:

  • за естетично възстановяване в денталната медицина
  • за приложение на ниско енергийните лазери в денталната медицина