Образование

Медицински Университет, Факултет по дентална медицина – Пловдив

Професионална ориентация

Обща стоматология

Ендодонтия

Членство в научни и професионални организации

Български зъболекарски съюз

Професионални постижения
Посещение на теоретични и практични курсове:

  • в областта на ендодонтията
  • за машинно обработване и запълване на коренови канали
  • за прагово изпиляване на обвивни коронки
  • за естетично композитно възстановяване