Образование
Медицинска Академия, Стоматологичен факултет – София
специалност Детска дентална медицина

Професионална ориентация
Детска дентална медицина

Членство в научни и професионални организации
Член на Български зъболекарски съюз

Професионални постижения
Регионален координатор на Национална програма по профилактика на оралните заболявания