Дентален център ИЗИ ДЕНТ е създаден 2000г. Разположен е на партерния етаж на новопостроена кооперация на площ от 280кв.м.. Обособени са 6 зъболекарски кабинета, рентгенов кабинет, офис кабинет, стая за почивка на персонала, стерилизационна стая и други сервизни помещения.

С грижа за Вашето здраве тук работят 15 зъболекари, 10 медицински сестри и рентгенови лаборанти и две санитарки. При необходимост се извършват консултации и лечение на място от преподаватели от Факултета по дентална медицина- Пловдив.

Центърът е оборудван с нови, съвременни стоматологични машини, дентален рентген, физиотерапевтичен комплекс и множество помощна диагностична и лечебна апаратура.

Лечебното заведение постига затворен цикъл на комплексна стоматологична диагностика и лечение на най-съвременно равнище.

Цифровият рентгенов апарат на френската фирма SATELEC дава възможност на зъболекарите за бърза диагностика и лечение.

Изключителна привилегия за пациентите са дежурствата в събота и неделя.

Имиджа, който бихме искали да имаме в обществото е за лечебно заведение, което може да удоволетвори и най-високите изисквания на пациентите.

В договорни отношения сме с РЗОК, “Дженерали Закрила здравно осигуряване” АД, “ Здравноосигурително дружество Всеотдайност” АД, ОББ и други.

Стерилност и инфекциозен контрол

Личната Ви безопасност е наш основен приоритет. Съвременните изисквания за механично-биологична и химична обработка на инструментариума в съчетание с модерен стерилизационен блок и индивидуално пакетирани инструменти елиминират напълно риска.

За достигане на високо ниво на стерилност в денталния център се използва последно поколение автоклав MELAG, който отговаря изцяло на Европейските стандарти за стерилизация.